February 23, 2008

Aaron


1 comment:

Unknown said...

גם בלי כותרת הייתי מנחש שזה קשור לסיפור משה ויציאת מצריים.פשוט קלאסי. אפילו יש לי את התחושה שכאילו ראיתי את הציור הזה בספר ילדים כשהייתי קטן